Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

Vánoční trhy 2021

Vánoční jarmark bude letos v termínu 24. 11. – 23. 12. 2021. Otevření kluziště dne 5. 11. v 15.30 hod.

Příjem přihlášek byl ukončen.

Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na vánočních trzích. Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji.

Kritéria výběru budou následující:
1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného zboží
3. kvalita sortimentu
4. originalita a pestrost nabízeného sortimentu
5. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
6. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

Prodejci nápojů budou mít smluvně danou povinnost prodeje v jednotných papírových kelímcích, které nechalo zhotovit město Prostějov. Cena jednoho papírového kelímku činí 0,84 Kč. Podrobnosti k platbě a distribuci budou sděleny vybraným prodejcům.

Rada města Prostějova dne 19.10.2021 schválila usnesení č. 1876 o výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku v rámci prostějovského vánočního jarmarku konaného v roce 2021 následovně:

• prodej občerstvení – punč, svařené víno, medovina a jiné alkoholické nápoje (i v případě kombinace s jiným sortimentem)  2 000 Kč vč. DPH/den

 prodej jiného občerstvení 500 Kč vč. DPH/den

• prodej ostatního sortimentu 250 Kč vč. DPH/den

• prostor pro grilování (mimo stánek) 100 Kč vč. DPH/den

• odkládací prostor pro zboží 10 Kč/m²/den vč. DPH

• prostor pro umístění stolů pro občerstvení ZDARMA (pouze pro stánky s nájemní smlouvou s SMPv)

Doplňující informace:  do podpisu nájemní smlouvy oběma stranami je samotné podání přihlášky na vánoční trhy nezávazné.


Vytvořeno 6.10.2021 9:33:07 | přečteno 227x | jaroslav.simek
 
load