Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

Přihláška na stánkový prodej v roce 2021

XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 11. a 12. září 2021 na náměstí T. G. Masaryka, Žižkově náměstí a Pernštýnském náměstí stejně jako loňský rok.

Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku.

Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu,
2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel,
3. zboží řemeslné výroby,
4. kvalita sortimentu,
5. originalita a pestrost sortimentu,
6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled),
7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka,
8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku.

Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce. Přihlášku vyplňte čitelně a zašlete obratem na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní ul. č. 4, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 8. 8. 2021.

Přihlášky k prodeji jsou k dispozici ke stažení zde: ikona souboruPřihláška HS.docx 
Přílohou přihlášky zašlete fotografii  Vašeho  stánku, eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise).
V  přihlášce  rovněž uveďte  případný  požadavek na  umístění  Vašeho  stánku  v  prostoru náměstí.

Prodejci mohou stánky otevřít již  v sobotu 11. září od 9:00 hodin

Každý vybraný prodejce má z prostorových důvodů nárok pouze na 1 stánek 3 m široký!

(Větší stánek uvádějte v požadavcích přihlášky.)

Prostějovské hanácké slavnosti 2021 – výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na náměstí T. G. Masaryka, Žižkově náměstí a Pernštýnském náměstí

Součástí těchto slavností bude kromě programu i prodej občerstvení či jiného sortimentu zboží od vybraných prodejců a řemeslníků.

Jako každý rok budou pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena.

Náměstí T. G. Masaryka bude rozděleno na 4 m očíslované úseky potřebnými mezerami mezi jednotlivými úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj 3 m stánek vč. uskladnění zboží. V případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další 3 a více metrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do většího stánku. V praxi se však vyskytly případy, že prodejce zabral mimo určené prodejní místo i další metry navíc.

Výběr poplatku za přenechání prostoru pro umístění mobilních stánků, bude zajišťovat Finanční odbor MMPv (dále jen „FO“) přímo na místě v den konání akce.

Vzhledem k tomu, že příjem z výše uvedeného poplatku podléhá odvodu DPH, Finanční odbor MMPv navrhuje výši poplatku/den následovně:

 1. za umístění stánku na jednom prodejním místě

  (délka stánku do 3 m) ……………………………………………….…300,- Kč;

 2.  za umístění stánku na více prodejních místech

  (sloučení různého sortimentu zboží do většího konstrukčně nerozděleného stánku)

  prodejce zaplatí výši poplatku za stánek do 3 m + navíc 500,- Kč za každý další
  i započatý metr

  např. délka stánku do 4 m ……………………………………………......... 800,- Kč

  (300,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč)

  např. délka stánku do 5 m ……………………………………………......... 1 300,- Kč

  (300,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč + 500,- Kč)

  např. délka stánku do 6 m ……………………………………………......... 1 800,- Kč

  (300,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč + 500,- Kč + 500,- Kč)

  Stejný výpočet bude u 7 metrového a dalšího prodejního místa; 

 3.  za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců

  (délka stánku do 3 m) ………………………………………………..……...…150,- Kč;

 4.  prostor pro umístění stolů pro občerstvení ………………………… ZDARMAVytvořeno 3.12.2018 8:30:48 | přečteno 1122x | richard.sedlak
 
load