VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vzhledem k situaci bude záležet na dalším vývoji vládních opatřeních a podle toho se bude vítání občánků odehrávat standardně v obřadní síni prostějovské radnice, anebo budou rodiče dětí pozváni do Kulturního klubu Duha k zapsání do pamětní knihy města Prostějova a k vyzvednutí dárků pro nového občánka.

Rodiče budou písemně informováni.  


Vítání občánků má v našem městě již letitou tradici. Šťastní rodiče i prarodiče přicházejí se svými narozenými dětmi a vnoučky do obřadní síně prostějovské radnice, aby je přivítali členové vedení města.

Součástí slavnostního aktu je zápis nového občana do Pamětní knihy města Prostějova a rodiče zároveň obdrží dárek ve formě finanční hotovosti.

Rada města se usnesla poskytovat peněžitý dar v hotovosti ve výši dva tisíce korun nově narozeným občánkům, jejichž matka měla v době narození dítěte trvalý pobyt v Prostějově. 

Dar se poskytuje pouze na slavnostním aktu Vítání občánků. Pokud se zákonný zástupce dvakrát nedostaví na základě písemného pozvání, ztrácí tím nárok na peněžitý dar.

Během této slavnostní události je standardně možné využít služby externího fotografa a externího kameramana k pořízení fotografií či video záznamu z této akce. 

TERMÍNY V ROCE 2022

Kdy                   Kulturní program zajišťuje

24. 2.                 ZŠ E. Valenty

17. 3.                 ZŠ Palackého 

21. 4.                 ZŠ E. Valenty

19. 5.                 ZŠ Palackého

9. 6.                   ZŠ E. Valenty

15. 9.                 ZŠ Palackého

13. 10.               ZŠ E. Valenty

10. 11.               ZŠ Palackého

15. 12.               ZŠ E. Valenty  

                    

INFORMACE: MgA. Martina Drmolová

Tel.: 582 329 623, 777 116 142