Přihláška na stánkový prodej v roce 2022

40. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 10. a 11. září 2022 na náměstí T. G. Masaryka a Pernštýnském náměstí.

Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku.

Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. zboží řemeslné výroby a prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel
3. kvalita, originalita a pestrost sortimentu
4. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)

Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku vyplňte čitelně a zašlete prioritně na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

Poslední možností je zaslání poštou na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní ul. č. 4, 796 01 Prostějov. 

Prosíme o přednostní využívání prvních dvou možností.

 Termín uzávěrky přihlášek: 7. 8. 2022.

Přihlášky k prodeji jsou k dispozici ke stažení zde: Přihláška HS.docx 
Přílohou přihlášky zašlete fotografii  vašeho  stánku, eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise).
V  přihlášce  rovněž uveďte  případný  požadavek na  umístění  stánku v prostoru náměstí.

Prodejci mohou stánky otevřít již  v sobotu 10. září od 9:00 hodin

Vzhledem ke snížení počtu stánků (letos nebudou stánky na Žižkově náměstí), budou upřednostňováni prodejci s klasickými stánky o velikosti 3m!

(Větší stánek uvádějte v požadavcích přihlášky.)

Prostějovské hanácké slavnosti 2022 – výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na náměstí T. G. Masaryka a Pernštýnském náměstí

Jako každý rok budou pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena.

Náměstí T. G. Masaryka bude rozděleno na 4 m očíslované úseky potřebnými mezerami mezi jednotlivými úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj 3 m stánek vč. uskladnění zboží. V případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další 3 a více metrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do většího stánku. 

Výběr poplatku za přenechání prostoru pro umístění mobilních stánků, bude zajišťovat Finanční odbor MMPv (dále jen „FO“) přímo na místě v den konání akce.

Rekapitulace poplatků pro rok 2022:

 1. za umístění stánku na jednom prodejním místě

  (délka stánku do 3 m) …………………………………………400,- Kč;

 2.  za umístění stánku na více prodejních místech

  (sloučení různého sortimentu zboží do většího konstrukčně nerozděleného stánku) prodejce zaplatí výši poplatku za stánek do 3 m + navíc 500,- Kč za každý další i započatý metr

  např. délka stánku do 4 m …………………………………..... 900,- Kč

  (400,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč)

  např. délka stánku do 5 m ……………………………………. 1 400,- Kč

  (400,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč + 500,- Kč)

  např. délka stánku do 6 m ……………………………………. 1 900,- Kč

  (400,- Kč (do 3m ) + 500,- Kč + 500,- Kč + 500,- Kč)

  Stejný výpočet bude u 7 metrového a dalšího prodejního místa; 

 3.  za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců

  (délka stánku do 3 m) …………………………………………150,- Kč;

 4.  prostor pro umístění stolů pro občerstvení ………………………… ZDARMA