Vánoční trhy 2022

Dnešním dnem končí příjem přihlášek na vánoční jarmark.


Vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka začnou 21. 11. 2022 a vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 25. 11. 2022. 

"Předběžně se snažíme zjistit zájem Vás, prodejců, o tradiční vánoční jarmark, který je naplánován v termínu od 21.11. do 23.12.2022," říká náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračuje: "Rádi bychom vyhověli všem zájemcům, je však velmi důležité stále brát v úvahu, že epidemická situace se může s příchodem chladnějších dnů měnit a není nikdy vyloučeno, že bude třeba dodržovat aktuální platná opatření."

Přihláška k prodeji je v příloze článku, případně je možno ji vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu, oddělení DUHA kulturní klub u hradeb, Školní ul. 4. 


Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného zboží
3. kvalita sortimentu
4. originalita a pestrost nabízeného sortimentu
5. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
6. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji. 

Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na e-mail: posta@prostejov.eu nebo doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova, případně poslat na adresu:

Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA, kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. 

Prodejci nápojů budou mít smluvně danou povinnost prodeje v jednotných papírových kelímcích, které nechá zhotovit město Prostějov. Cena jednoho papírového kelímku činí 0,84 Kč. Podrobnosti k platbě a distribuci budou sděleny vybraným prodejcům.

Přihláška: Žádost o pronájem a gdpr

Termín uzávěrky přihlášek: 1. 11. 2022.