Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2023

41. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 16. a 17. září 2023 na náměstí T. G. Masaryka a Pernštýnském náměstí.

Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. zboží řemeslné výroby a prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel
3. kvalita, originalita a pestrost sortimentu
4. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)

ikona souboruPřihláška HS 2023

Vyplněnou a podepsanou přihlášku vyplňte čitelně a zašlete elektronicky prioritně na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova nebo poštou na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní ul. č. 4, 796 01 Prostějov. 

Prosíme o přednostní využívání prvních dvou možností.

Termín uzávěrky přihlášek: 18. 8. 2023, na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

Přílohou přihlášky zašlete fotografii  vašeho stánku, eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise). V přihlášce rovněž uveďte případný požadavek na umístění stánku v prostoru náměstí a nezapomeňte přiložit kopii Živnostenského listu. 

Prostějovské hanácké slavnosti 2023 – výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků

  • délka stánku do 3 m …………………………………………………………….…400 Kč
  • za každý další i započatý metr ……………………………………………….…...500 Kč

Příklad:  Stánek 3 metry = 400 Kč              Stánek 5 metrů = 1.400 Kč  (1x400 + 2x500)

  • za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců délka stánku do 3 m.. ……………………………………………………………....150 Kč
  • prostor pro umístění stolů pro občerstvení …………………………….……. ZDARMA

Stejně tak jako loni, budou i letos pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena. Prostor náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnského náměstí i ulice Kostelní bude rozdělen na 4 metrové očíslované úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj 3 metrový stánek včetně uskladnění zboží. V případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další 3 a více metrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do většího stánku.

Prodejcům bude následně zasláno buď negativní vyjádření nebo kladné včetně organizačních pokynů a označením sektoru a místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Vzhledem k vysokému zájmu budou upřednostňováni prodejci s klasickými stánky o velikosti do 3m!

(Větší stánek VŽDY uvádějte v požadavcích přihlášky).

Celkem bude na náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnském náměstí a na ulici Kostelní rozmístěno 122 prodejních stánků.

Výběr poplatku za přenechání prostoru pro umístění mobilních stánků, bude zajišťovat Finanční odbor MMPv přímo na místě v den konání akce.

 

Prodejci mohou stánky otevřít již v sobotu 16. září od 9:00 hodin.

Ukončení prodeje bude časově souviset s ukončením kulturního programu před radnicí, v sobotu 16. září nejpozději ve 21 hodin, v neděli ve 20 hodin.


 o5

 
load