Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2023

Tak jako v minulých letech řešili radní na svém jednání výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnském náměstí a ulici Kostelní v rámci konání 41. Prostějovských hanáckých slavností. Ty proběhnou ve dnech 16. a 17. 9. 2023.

„Součástí těchto slavností bude kromě kulturního programu i prodej občerstvení či jiného sortimentu zboží od vybraných prodejců a řemeslníků. Vzhledem k časové náročnosti organizace celé akce jsme se otázkou pronájmů zabývali již nyní. Je třeba, aby prodejci znali výši poplatku před podáním nabídek,“ uvedl primátor František Jura a přidal konkrétní částky:

  • za umístění stánku na jednom prodejním místě:

         délka stánku do 3 m …………………………………………………………….…400 Kč

  • za každý další i započatý metr ……………………………………………….…...500 Kč
  • za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců

        délka stánku do 3 m.. ……………………………………………………………....150 Kč

  • prostor pro umístění stolů pro občerstvení …………………………….……. ZDARMA

 „Stejně tak jako loni, budou i letos pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena. Prostor náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnského náměstí i ulice Kostelní bude rozdělen na 4 metrové očíslované úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj 3 metrový stánek včetně uskladnění zboží. V případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další 3 a více metrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do většího stánku,“ uzavřel primátor Jura.

Na náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnském náměstí a na ulici Kostelní bude rozmístěno celkem 122 prodejních stánků.

Přihlášky a další podrobnější informace budou na stránkách Kulturního klubu Duha www.klubduha.cz a webu města Prostějova www.prostejov.eu  k dispozici od 3. července 2023.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. srpen, poté již nebude možné přihlášky evidovat.


 o5

 
load