Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

VÝSTAVY

ikona souboruJan Drozd

ikona souboruGrafika Ostrava

Galerie současného umění Prostějov pořádá dvojici výstav v prostorách Kulturního klubu Duha.

Společná vernisáž proběhne v úterý 18. dubna v 18:00 hodin.

První z nich má na svědomí grafik a vyučující digitální grafiky Centra digitálních technologií na Ostravské univerzitě Jan Drozd. Jeho výstava představuje výběr prací, které odkazují k tzv. loci communes, tedy obecně známým pravdám, principům, postojům a názorům. Snaží se reagovat na to, co by mohlo být v rámci lidského společenství považováno za trvalé, stabilní a zároveň nabízí prostor k úvahám o relativitě těchto idejí. Grafiky vznikly technikou sítotisku, digitálního tisku nebo jejich kombinací. Ve své práci se zajímá o psychologickou stránku umělecké tvorby, mapování vnitřního prostoru umělce - tvůrce, výzkum a zpracování psychických fenoménů (sny, změněné stavy vědomí). Zúčastnil se mnoha výstav v České republice i zahraničí. Kromě výtvarné oblasti se ve volné tvorbě věnuje také hudbě.

Dalším výstavní projektem je Něco z kapsy. Jde o výběrovou výstavou studentů bakalářského stupně studia Ateliéru grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity. Výběr vystavených artefaktů je ponechán na studentech, kteří tak sami zjišťují, co je vzájemně propojuje a co je dělá jedinečnými. Něco z kapsy může být náhodný výběr děl, stejně tak ale promyšlený koncept, když studenti ví, do které kapsy sáhnout a co v ní nalézt. Výstava poskytuje divákovi jistý typ časem a prostorem omezeného vhledu do myšlení a uměleckých zájmů současných posluchačů Ateliéru grafiky. Z toho vyplývá různorodost obsahových i formálních přístupů. Jakýmsi pojítkem je zde logicky médium tisku, které je základem většiny vystavených prací. Kurátorkou výstavy je pedagožka ateliéru Andrea Uváčiková.

Výstavy budou k vidění do konce měsíce května.

 
load