Kulturní Dům Duha

Kulturní klub u hradeb Prostějov

Vyhledávání

Propozice a přihláška 2021


KRAJSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU s postupem na WP 2021 (18. a 19. 6. 2021)


PŘIHLÁŠKA NA UMĚLECKÝ PŘEDNES: ikona souboruPřihláška na umělecký přednes 2021


PROPOZICE UMĚLECKÝ PŘEDNES: ikona souboruPropozice umělecký přednes 2021


Přehlídka patří do systému výběru na celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov, jehož pořadateli jsou Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb a NIPOS ARTAMA, ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově a za finanční podpory Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a města Prostějov.

Přehlídky se mohou zúčastnit všichni sóloví recitátoři z Olomouckého kraje, kteří prošli spádovým kolem a byli vybráni k postupu do krajského kola. 
Jestliže z nedostatku přihlášených recitátorů nemohlo spádové kolo proběhnout, je možno po domluvě s organizátorem krajského kola (MgA. Martina Drmolová) poslat recitátory přímo do krajského kola. 

Přehlídka je určena recitátorům, kteří ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Recitátoři jsou rozdělení do tří věkových kategorií:

1.kategorie od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let (dovršení 18 let až po 1. 6. 2021)

2. kategorie od 18 let (recitátoři, kteří dovrší 18 let do 1. června 2021) do 21 let

3. kategorie od 22 let (recitátoři, kteří do 1. června 2021 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Recitátor si pro přehlídku připraví jeden text (poezii nebo prózu) z české či světové literatury podle vlastního výběru. Tento text z poezie nebo prózy může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní texty.

Text musí být psaný na počítači – v žádném případě rukou. Fotokopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, překladatele a název textu.

Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů.
Text musí být čitelný, v pravém horním rohu podepsaný interpretem (uvádějte celé jméno i příjmení) a označený číslem kategorie.
Délka textu nesmí přesáhnout 8 minut!

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova  Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola nejpozději do 20. června 2021. 

Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit!

Přihlášky zaslat na adresu:

Magistrát města Prostějova, MgA. Martina Drmolová, Odbor školství, kultury a sportu 

Oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb, Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Tel: 777 116 142, 582 329 623, email: martina.drmolova@prostejov.eu a v kopii na jaroslav.simek@prostejov.eu

Přihláška musí být na přiloženém formuláři a všechny požadované údaje řádně vyplněny (včetně minutáže)! K přihlášce musí být přiložen soutěžní text ve 4 kopiích, na každé kopii vpravo nahoře uveďte jméno a příjmení recitátora a kategorii. V přihlášce nezapomeňte u textu uvést minutáž a překladatele. Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Náklady spojené s dopravou hradí vysílající organizace!

Tento dopis je současně pozvánkou na krajskou přehlídku uměleckého přednesu a prosíme pořadatele, aby o termínu a dalších údajích informovali soutěžící.

Doporučujeme předat postupujícím recitátorům kopii tohoto dopisu.

Krajské kolo přehlídky uměleckého přednesu se uskuteční v pátek 18. a v sobotu 19. června pro všechny kategorie v sále kulturního klubu DUHA (Školní 4, Prostějov)

Předběžný program   

Přehlídka recitátorů

1. KATEGORIE

9.00 - 9.30 1. skupina

9.50 - 10.20 2. skupina

10.40 - 11.10 3. skupina

11.30 – 12.00 4. skupina

12.20 – 12.50 5. skupina

 

12.50 – 13.50 PORADA POROTCŮ


2. KATEGORIE a 3. KATEGORIE

14.00 - 14.25 1. skupina

14.45 – 15.10 2. skupina a 3. KATEGORIE

15.10 – 16.00 PORADA POROTCŮ

16.00 hodin VYHODNOCENÍ krajského kola uměleckého přednesu

 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ

 

Konání krajského kola postupových přehlídek je vázáno na poskytnutí dotace. V případě, že žádost o dotaci nebude u poskytovatele schválena, vyhrazuje si pořadatel možnost program omezit nebo přehlídku zrušit.

                                                                                                                               Mgr. Petr Ivánek v.r., vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Vyřizuje: MgA. Martina DrmolováVytvořeno 3.12.2018 7:53:57 | přečteno 686x | pavla.vaskova
 
load