SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Město Prostějov nezapomíná ani na své starší spoluobčany a nadále v určitém rozsahu realizujeme osobní předávání dárků a gratulace zástupci města Prostějova oslavencům, kteří se dožívají významného životního jubilea.

 Agenda spojená s blahopřáním jubilantům je zajišťována v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR" a uskutečňuje se v několika rovinách.


Obyvatelé našeho města, kteří se dožívají věku 70, 75, 80 a 85 let se pravidelně setkávají na akci s názvem „Setkání jubilantů“. Organizátorem je Kulturní klub Duha na Školní ulici. Slavnostní odpoledne se nese v duchu pohody a zábavy.  Pozdravit a gratulovat chodí zástupci vedení města. Je to prostě odpoledne s možností si popovídat, zavzpomínat na staré dobré časy a zároveň také zhlédnout dokumentární film zachycující nejvýznamnější události minulého roku v našem městě. Celé setkání je hodnoceno jubilanty i jejich rodinnými příslušníky velice kladně.

1A

Osobní návštěva, s gratulací a dárkem, probíhá každoročně u obyvatel starších devadesáti let. Při dožití jubilea sta let se k osobní gratulaci přidávají také představitelé města Prostějova.

101 let Schlesingerová Josefa (11)

Častá poděkování a pochvalné zmínky jubilantů směřující na adresu vedení radnice svědčí o tom, že zájem města o jubilanty prostějovské občany těší.

Kontaktní osobou agendy jubilujících občanů města je na OŠKS, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb v Prostějově, Školní 4, Marketa Novotná, tel. 582 329 624.


SETKÁNÍ JUBILANTŮ v roce 2023:

23. ledna - proběhlo

20. února - proběhlo

20. března

17. dubna

15. května

5. června

26. června

4. září

25. září

16. října

20. listopadu

11. prosince


INFORMACE: 
Marketa Novotná
Tel: 582 329 624