Propozice a přihláška

PŘIHLÁŠKA ZDE: Přihláška Mladá scéna

PROPOZICE 2022 ZDE: Propozice Mladá scéna

Přehlídka patří do systému výběru na celostátní přehlídku MLADÁ SCÉNA, jejímiž pořadateli jsou z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí  NIPOS ARTAMA Praha ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí.
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům.

Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).

Soubory se v daném roce mohou zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Mladá scéna. 

Lektorský sbor krajské postupové přehlídky může (nemusí) doporučit do programu celostátní přehlídky libovolný počet inscenací.