VÝSTAVY

Od 7. února budou ve výstavních prostorách Duhy k vidění dvě výstavy.

Kristýna Bukovčáková - série maleb zabývající se environmentálními tématy

Jiří Zavřel - výstava obrazů

vernisáž a výstavy 7 2

Galerie současného umění Prostějov pořádá v prostorách Kulturního klubu Duha v úterý 7. února vernisáže dvou výstav malby.

Galerie současného umění Prostějov pořádá v Kulturním klubu Duha dvě malířské výstavy, které budou zahájeny v úterý 7. února v 17 hodin.

Jednou z vystavujících je slovenská malířka Kristína Bukovčáková. která vystudovala malbu na Akademii umění v Banské Bystrici. V roce 2013 absolvovala studijní Stáž v Krakově a je absolventkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Svoji práci popisuje jako shluk environmentálních témat, která vytváří celistvý subjektivní celek. Mezi její hnací motory k tvorbě patří také nezájem společnosti o ekologii.

Na svých plátnech nejčastěji vyobrazuje rostliny, květy, ovoce, nebo struktury a vrstvy půdy. Často čerpá z odborných knih a encyklopedií a nabitou inspiraci zpracovává s dávkou svébytné stylizace.

Vystavovala například v Galerii Industra Art a Pragovka Gallery. Žije a pracuje v Bratislavě.

 

Dalším z vystavujících je Jiří Zavřel. 

Malby Jiřího Zavřela si pohrávají se spiritualitou prostých tvarů a lineárních směrů.

Můžeme zde nalézt například odkazy na Kandinského. Svátost základních tvarů je vepsána do konkrétních míst a situací současnosti, kde spolu mohou komunikovat nejen figury, ale i objekty.

V některých dílech autor podprahově kritizuje uspořádání dnešního světa.