POVINNÉ INFORMACE

Osobní údaje jsou zpracovávány podle předpisů na ochranu osobních údajů. Správcem osobních údajů je Statutární město Prostějov, se sídlem T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. Bližší informace jsou uvedeny na webu města Prostějova